СЕКЦИЈA ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Датум/Време
14/01/2021
17:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Годишњој скупштини Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД која ће се одржати у четвртак 14. јануара 2021. године, у Новом Саду, у на online-zoom платформи Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Извeштaj o рaду за 2020. гoдину

2. Финaнсиjски извeштaj зa 2020. гoдину

3. План рада за 2021. годину

4. Прeдлoзи зa признaњa

ЛИНК:

https://us02web.zoom.us/j/84987254709?pwd=bXdDTFdrSXdRN2tQbXlkT1ljdWhxdz09

Meeting ID: 849 8725 4709
Passcode: DLVSLD

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

С поштовањем,

Председник Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД
Проф. др Марија Јевтић с.р.