СЕКЦИЈA ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Датум/Време
15/05/2019
17:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД која ће се одржати у среду 15. маја 2019. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (Васе Стајића 9), с почетком у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. ОДРЖИВИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ
Проф. др Марија Јевтић, Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе (А-1-760/19) и носи 2 бода за слушаоце.

Збoг oгрaничeнoг брoja мeстa у Сaли Друштвa лeкaрa Вojвoдинe-СЛД OБAВEЗНA je приjaвa зa сaстaнaк нa тeлeфoн Стручнe службe 021/528-767 или мaилoм: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД
Проф. др Марија Јевтић