SEKCIJA ZA ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

Datum/Vreme
29/02/2020
08:30


Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Nacionalnom kursu 1. kategorije Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD koji će se održati u subotu 29. februara 2020. godine, u Novom Sadu, u Svečanoj sali Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva (Vase Stajića 9) s početkom u 8,30 časova.

D N E V N I R E D :
TEMA: UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – MODELI, MOGUĆNOSTI I NOVINE

8,30 – 9,00 Registracija učesnika i ulazni test
9,00 – 10,30 VOĐENJE PROMENA U ZDRAVSTVU PRIMENOM KOTEROVOG PRISTUPA
Prof. dr Mladen Čudanov, Fakultet organizacinih nauka Beograd
10,30 – 11,30 KOMUNIKACIJA U E-ZDRAVSTVU
Prof. dr Artur Bjelica, Medicinski fakultet Novi Sad, KCV Novi Sad
11,30 – 12,30 ORGANIZACONA ULOGA I PRIMARNI ZADATAK U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prof. dr Marija Jevtić, Medicinski fakultet N.Sad, Institut za javno zdravlje Vojvodine
12,30 – 13,00 PROMENE U ZDRAVSTVU – PRIKAZI SLUČAJEVA – PANEL DISKUSIJA
13,00 – 13,30 Pauza
13,30 – 14,30 NUŽNOST PROMENA U SISTEMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Prof. dr Dušica Rakić, Medicinski fakultet Novi Sad, Dom zdravlja
14,30 – 15,15 IZAZOV U UPRAVLJANJU PROMENAMA
(Koterov pristup, e-zdravstvo, organizaciona uloga, PZZ) (izbor teme) – rad u grupi
15,15 – 16,00 REFLEKSIJA NA PROCESE UPRAVLJANJA PROMENAMA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA – PANEL DISKUSIJA
16,00 – 16,30 Izlazni test i evaluacija kursa
16,30 – 17,00 Podela sertifikata

Kurs je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-A-1-2419/19) i nosi 6 bodova za slušaoce. Kotizacija za učešće u Kursu je 3000,00 dinara (sa uračunatim PDV-om) i uplaćuje se na račun DLV-SLD broj 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence). Broj učesnika je ograničen na 50 i prijava je OBAVEZNA na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

Molimo Vas da o kursu izvestite i kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD
Prof. dr Marija Jevtić