СЕКЦИЈA ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Датум/Време
12/03/2019
17:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Изборној Годишњој скупштини Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД која ће се одржати у уторак 12. марта 2019. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (Васе Стајића 9), с почетком у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

– Избор Радног председништва, записничара и оверивача записника

– Избор Председништва Секције за здравствени менаџмент (председника и секретара) за мандатни период 2019-2023. године

С поштовањем,

Председник ДЛВ-СЛД
Проф. др Драган Данкуц