SEKSOLOŠKA SEKCIJA

Datum/Vreme
30/09/2020
19:00


Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Seksološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji će se održati 30. septembra 2020. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9) s početkom u 19 časova.

D N E V N I R E D :

1. SRČANA INSUFICIJENCIJA I SEKSUALNA AKTIVNOST (A-1-482/20)
Prof. dr Vasilije Topalov, Novi Sad

2. MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP LEČENJU RODNE DISFORIJE I DILEME SPECIJALISTE MEDICINE RADA PRI OCENI RADNE SPOSOBNOSTI (A-1-485/20)
Prim. dr Maja Radanović, Dom zdravlja “Novi Sad”

3. Potpisivanje knjige „Klinička seksologija“ autora Vasilija Topalova i Gorana Marušića

Predavanja su akreditovana za lekare, stomatologe i psihologe i nose po 2 boda za slušaoce. Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 30 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije, uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za sastanak Seksološke sekcije 30.09.20).

S poštovanjem,

Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov