СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
25/05/2019 - 26/05/2019
08:00


ЈУБИЛАРНИ 10. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 25 и 26 мај 2019. године
Нови Сад, Народног Фронта 12 – зграда НИС-а
под покровитељством Покрајинског Секретаријата за здравство АП Војводине

Акредитација: В-1247/18-II
Акредитовано за: ЛЕКАРЕ, СТОМАТОЛОГЕ, ФАРМАЦЕУТЕ, БИОХЕМИЧАРЕ, МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, ЗУБНЕ ТЕХНИЧАРЕ И СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ
Организатор: СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА ДЛВ СЛД-а.

Број бодова:
15 – бодова за предаваче по позиву,
13 – бодова за усмене презентације,
11 – бодова за постер презентације,
10 – бодова за пасивно учешће

Стручни део Конгреса одвијаће се путем предавања по позиву, усмених и постер презентација.
Конгрес представља стручној јавности стоматолошку имплантологију, имплантолошку протетику и све области стоматологије и медицине везане за ове теме. Конгрес има карактер мултидисциплинарног научно-стручног скупа. Учесници добијају потврде о учешћу (континуирана едукација), усмену и постер презентацију, а сажетци одбрањених радова биће штампани у Зборнику радова Десетог међународног конгреса са УДК и ИСБН бројевима. Пријава учешћа за усмене и постер презентације (са обавезним сажецима) је до 10.03.2019., на адресу Организационог одбора Конгреса:

За 10. Конгрес стоматолога Војводине
21000 НОВИ САД
Васе Стајића 9

Е-маил: dlv@neobee.net
dlv@sbb.rs
ussiedi@ussiedi.com
zoran.marjanovic@ussiedi.com

ЗА АУТОРЕ: Образац пријаве за презентације се може преузети ОВДЕ

Све пријављене радове обрадиће Научни комитет Конгреса, те ће сваки аутор до 20.04.2019. год. добити потврду о прихватању рада за презентацију.

Аутори којима се не прихвати рад за усмену презентацију , могу тај рад презентовати као постер.
У пријави је неопходно навести пуне адресе, бројеве телефона као и е-маил адресе. Право на одбрану постера, усмену презентацију, штампање сажетака и добијање сертификата, подразумева уплаћену котизацију.

Котизација за учешће на Конгресу:
до 15.04.2019. год. ………………………………2.500,00 РСД
од 16.04.2019. до 03.05.2019. год. ……….3.000,00 РСД
после 03.05.2019. год. …………………………3.500,00 РСД

Попусти:
– За колективне уплате на сваких 10 уплаћених котизација послати списак са 12 имена, презимена и бројева лиценци (2 котизација су гратис)
– За студенте, стажере и незапослене, присуства предавањима су бесплатна

Уплата се врши на рачун код Ерсте банк а.д., број: 340-11014009-80 за 10. Конгрес стоматолога Војводине, прималац “Европа турс” (За Стоматолошку секцију ДЛВ СЛД), Железничка 48, 21000 Нови Сад, а позив на број је: БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ. Копија уплатнице се доставља на емаил адресу: dlv@neobee.net и dlv@sbb.rs, а оригиналом се преузима идентификациона картица и материјал на сам дан одржавања Конгреса.

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ – ОВДЕ

Сва додатна обавештења су на сајту www.dlv.org.rs
Тел 1: 063/421 300; Тел 2: 021/421 896

Председник Организационог Одбора
Др Зоран Марјановић