ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУЧНИ САСТАНАК, Кикинда

Датум/Време
28/05/2015
Цео дан


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас на заједнички стручни састанак Психијатријске секције и Секције за болести зависности Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва који ће се одржати 28. маја 2015. године у Кикинди у Народном музеју Кикинда (Трг српских добровољаца 21) с почетком у 11 часова.

Молимо чланове Председништва да се одазову истог дана у 10,30 часова (на истом месту), а ради договора о даљем раду.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

Тема: БУПРЕНОРФИН И МЕТАДОН У ТРЕТМАНУ ЗАВИСНОСТИ – СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗАВИСНИКА

1. БУПРЕНОРФИН И МЕТАДОН У ТРЕТМАНУ ЗАВИСНОСТИ
Проф. др Александра Дицков, КЦВ Клиника за психијатрију, Нови Сад

2. БУПРЕНОРФИН У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ
Проф. др Мирјана Јовановић, КЦВ Клиника за психијатрију, Крагујевац

3. СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗАВИСНИКА ОД ОПИЈАТА – НАЦИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ
Проф. др Никола Вучковић, КЦВ Клиника за психијатрију, Нови Сад

Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Србије (А-1-1006/15) и носи 2 бода за слушаоце.

С поштовањем,    

Председник Секције за болести зависности            
Проф. др Александра Дицков                
Председник Психијатријске секције ДЛВ-СЛД
Др Тања Неатница