ГОДИШЊА ИЗБОРНА СКУПШТИНА 11.03.2015.

У среду, 11. МАРТА 2015. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је ГОДИШЊА ИЗБОРНА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Д Н Е В Н И  Р Е Д :

I РАДНИ ДЕО:

1.    Избор радних тела Скупштине
2.    Усвајање записника са претходне Скупштине
3.    Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2014.
4.    Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5.    Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6.    Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7.    Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД
8.    Финансијски извештај за 2014. годину
9.    Дискусија по извештајима и њихово усвајање
10.    Доношење одлуке о висини чланарине и претплате за 2015. годину
11.    Извештај о додели признања за 2014. годину
12.    Избор чланова Председништва и његово конституисање
13.    Избор органа и тела (Издавачког савета, Надзорног одбора, Одбора за КМЕ, Комисије за годишње награде, Комисије за статутарна питања, Комисије за избор и именовања)
14.    Поздравна реч новоизабраног председника
15.    Визија рада за 2015. годину
16.    Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:

1.  Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД


ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ….