GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA 11.03.2015.

U sredu, 11. MARTA 2015. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

D N E V N I  R E D :

I RADNI DEO:

1.    Izbor radnih tela Skupštine
2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2014.
4.    Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5.    Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6.    Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7.    Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD
8.    Finansijski izveštaj za 2014. godinu
9.    Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
10.    Donošenje odluke o visini članarine i pretplate za 2015. godinu
11.    Izveštaj o dodeli priznanja za 2014. godinu
12.    Izbor članova Predsedništva i njegovo konstituisanje
13.    Izbor organa i tela (Izdavačkog saveta, Nadzornog odbora, Odbora za KME, Komisije za godišnje nagrade, Komisije za statutarna pitanja, Komisije za izbor i imenovanja)
14.    Pozdravna reč novoizabranog predsednika
15.    Vizija rada za 2015. godinu
16.    Razno

II SVEČANI DEO:

1.  Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD


POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ….