ГОДИШЊА СКУПШТИНА 2.3.2016.

У среду, 2. МАРТА 2016. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

I РАДНИ ДЕО:
1.    Избор радних тела Скупштине
2.    Усвајање записника са претходне Скупштине
3.    Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2015.
4.    Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5.    Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6.    Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7.    Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД
8.    Финансијски извештај за 2015. годину
9.    Усвајање измена и допуна Статута ДЛВ-СЛД на предлог Председништва
10.   Усвајање предлога Председништва за оснивање Секције за традиционалну медицину
11.   Дискусија по извештајима и њихово усвајање
12.   Доношење одлуке о висини чланарине и претплате за 2016. годину
13.   Извештај о додели признања за 2015. годину
14.   Визија рада за 2016. годину
15.   Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:
1.  Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ  ….