GODIŠNJA SKUPŠTINA 2.3.2016.

U sredu, 2. MARTA 2016. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:
1.    Izbor radnih tela Skupštine
2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2015.
4.    Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5.    Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6.    Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7.    Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD
8.    Finansijski izveštaj za 2015. godinu
9.    Usvajanje izmena i dopuna Statuta DLV-SLD na predlog Predsedništva
10.   Usvajanje predloga Predsedništva za osnivanje Sekcije za tradicionalnu medicinu
11.   Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
12.   Donošenje odluke o visini članarine i pretplate za 2016. godinu
13.   Izveštaj o dodeli priznanja za 2015. godinu
14.   Vizija rada za 2016. godinu
15.   Razno

II SVEČANI DEO:
1.  Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE  ….