ГОДИШЊА СКУПШТИНА 06.03.2013.

У среду, 6. МАРТА 2013. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад одржана је ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

I РАДНИ ДЕО:
Председник отвара Скупштину и поздравља госте.

1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2012.
4. Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5. Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6. Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7. Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД
8. Финансијски извештај за 2012. годину
9. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
10. Доношење одлуке о висини чланарине за 2013. годину
11. Избор Жирија за доделу годишњих награда ДЛВ-СЛД
12. Извештај о додели признања за 2012. годину
13. Визија рада за 2013. годину
14. Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:
1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД
2. Уручење награде за најбољи студентски рад у „Медицинском прегледу“

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ….