GODIŠNJA SKUPŠTINA 06.03.2013.

U sredu, 6. MARTA 2013. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:
Predsednik otvara Skupštinu i pozdravlja goste.

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2012.
4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7. Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD
8. Finansijski izveštaj za 2012. godinu
9. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
10. Donošenje odluke o visini članarine za 2013. godinu
11. Izbor Žirija za dodelu godišnjih nagrada DLV-SLD
12. Izveštaj o dodeli priznanja za 2012. godinu
13. Vizija rada za 2013. godinu
14. Razno

II SVEČANI DEO:
1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD
2. Uručenje nagrade za najbolji studentski rad u „Medicinskom pregledu“

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ….