ГОДИШЊА СКУПШТИНА 1.3.2017.

У среду, 1. МАРТА 2017. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД  ЈЕ ОБУХВАТАО:

I РАДНИ ДЕО:
1.    Избор радних тела Скупштине
2.    Усвајање записника са претходне Скупштине
3.    Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2016.
4.    Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5.    Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6.    Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7.    Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД и Финансијски извештај за 2016. годину
8.    Усвајање предлога Председништва за оснивање Сексолошке секције
9.    Дискусија по извештајима и њихово усвајање
10. Доношење одлуке о висини чланарине и расподели исте, и претплате на часопис Медицински преглед за 2017. годину
11. Извештај о додели признања за 2016. годину
12. Визија рада за 2017. годину
13. Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:
1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ….