GODIŠNJA SKUPŠTINA 1.3.2017.

U sredu, 1. MARTA 2017. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED  JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:
1.    Izbor radnih tela Skupštine
2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2016.
4.    Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5.    Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6.    Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7.    Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD i Finansijski izveštaj za 2016. godinu
8.    Usvajanje predloga Predsedništva za osnivanje Seksološke sekcije
9.    Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
10. Donošenje odluke o visini članarine i raspodeli iste, i pretplate na časopis Medicinski pregled za 2017. godinu
11. Izveštaj o dodeli priznanja za 2016. godinu
12. Vizija rada za 2017. godinu
13. Razno

II SVEČANI DEO:
1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ….