ГОДИШЊА СКУПШТИНА 31.3.2022.

У четвртак, 31. МАРТА 2022. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

I РАДНИ ДЕО:
1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине Друштва
3. Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2021. са освртом на 2020. годину
4. Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије за 2021. годину
5. Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД за 2021. годину
6. Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању ДЛВ-СЛД за 2021. годину
8. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
9. Усвајање измена и допуна Статута ДЛВ-СЛД
10. Доношење одлуке о висини чланарине и претплате на часопис „Медицински преглед“ за 2022. годину
11. Извештај о додели признања за 2021. годину
12. Визију рада за 2022. годину дала је председница ДЛВ-СЛД проф. др Ксенија Бошковић
13. Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:
1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ФОТО И ВИДЕО СТРАНИЦИ ….