ГОДИШЊА СКУПШТИНА 4.3.2020.

У среду, 04. МАРТА 2020. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

I УМЕТНИЧКИ ДЕО:
 

II РАДНИ ДЕО:
1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2019.
4. Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије за 2019. годину
5. Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД за 2019. годину
6. Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању ДЛВ-СЛД за 2019. годину
8. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
9. Доношење одлуке о висини чланарине и претплате на часопис „Медицински преглед“ за 2020. годину
10. Извештај о додели признања за 2019. годину
11. Визија рада за 2020. годину
12. Разно

III СВЕЧАНИ ДЕО:
1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД за 2019. годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ФОТО И ВИДЕО СТРАНИЦИ ….