GODIŠNJA SKUPŠTINA 4.3.2020.

U sredu, 04. MARTA 2020. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I UMETNIČKI DEO:
 

II RADNI DEO:
1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2019.
4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije za 2019. godinu
5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD za 2019. godinu
6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7. Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju DLV-SLD za 2019. godinu
8. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
9. Donošenje odluke o visini članarine i pretplate na časopis „Medicinski pregled“ za 2020. godinu
10. Izveštaj o dodeli priznanja za 2019. godinu
11. Vizija rada za 2020. godinu
12. Razno

III SVEČANI DEO:
1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD za 2019. godinu

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NA FOTO I VIDEO STRANICI ….