ГОДИШЊА СКУПШТИНА 05.03.2014.

У среду, 5. МАРТА 2014. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

 

I РАДНИ ДЕО:

1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2013.
4. Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5. Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6. Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7. Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД
8. Финансијски извештај за 2013. годину
9. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
10. Доношење одлуке о висини чланарине за 2014. годину
11. Извештај о додели признања за 2013. годину
12. Визија рада за 2014. годину
13. Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:

1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД
2. Уручење награде за најбољи студентски рад у „Медицинском прегледу”


ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ….