GODIŠNJA SKUPŠTINA 05.03.2014.

U sredu, 5. MARTA 2014. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

 

I RADNI DEO:

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2013.
4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7. Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD
8. Finansijski izveštaj za 2013. godinu
9. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
10. Donošenje odluke o visini članarine za 2014. godinu
11. Izveštaj o dodeli priznanja za 2013. godinu
12. Vizija rada za 2014. godinu
13. Razno

II SVEČANI DEO:

1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD
2. Uručenje nagrade za najbolji studentski rad u „Medicinskom pregledu”


POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ….