ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА 13.3.2019.

У среду, 13. МАРТА 2019. године у Великој сали Скупштине АПВ Нови Сад
одржана је ИЗБОРН
А ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

ДНЕВНИ РЕД ЈЕ ОБУХВАТАО:

I РАДНИ ДЕО:
1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду ДЛВ-СЛД за 2018.
4. Извештај о раду Одбора за КМЕ – медицине и стоматологије
5. Извештај о раду издавачке делатности ДЛВ-СЛД
6. Извештај о раду Војвођанског огранка Академија медицинских наука СЛД
7. Извештај Надзорног одбора ДЛВ-СЛД
8. Финансијски извештај за 2018. годину
9. Дискусија по извештајима и њихово усвајање
10. Доношење одлуке о висини чланарине и претплате на часопис „Медицински преглед“ за 2019. годину
11. Извештај о додели признања за 2018. годину
12. Избор чланова Председништва и његово конституисање
13. Избор органа и тела (Издавачког савета, Надзорног одбора, Одбора за КМЕ, Комисије за годишње награде, Комисије за статутарна питања, Комисије за избор и именовања, Комисије за међународну сарадњу, Комисије за примаријате)
14. Поздравна реч новоизабраног председника
15. Визија рада за 2019. годину
16. Разно

II СВЕЧАНИ ДЕО:
1. Уручење годишњих награда ДЛВ-СЛД

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ФОТО И ВИДЕО СТРАНИЦИ ….