IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 13.3.2019.

U sredu, 13. MARTA 2019. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad
održana je IZBORN
A GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:
1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2018.
4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije
5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD
6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
7. Izveštaj Nadzornog odbora DLV-SLD
8. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
9. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
10. Donošenje odluke o visini članarine i pretplate na časopis „Medicinski pregled“ za 2019. godinu
11. Izveštaj o dodeli priznanja za 2018. godinu
12. Izbor članova Predsedništva i njegovo konstituisanje
13. Izbor organa i tela (Izdavačkog saveta, Nadzornog odbora, Odbora za KME, Komisije za godišnje nagrade, Komisije za statutarna pitanja, Komisije za izbor i imenovanja, Komisije za međunarodnu saradnju, Komisije za primarijate)
14. Pozdravna reč novoizabranog predsednika
15. Vizija rada za 2019. godinu
16. Razno

II SVEČANI DEO:
1. Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NA FOTO I VIDEO STRANICI ….