Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 31.3.2022.

U četvrtak, 31. MARTA 2022. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED JE OBUHVATAO: I RADNI DEO: 1. Izbor radnih tela Skupštine 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2021. sa osvrtom na 2020. godinu […]

Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 4.3.2020.

U sredu, 04. MARTA 2020. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED JE OBUHVATAO: I UMETNIČKI DEO:   II RADNI DEO: 1. Izbor radnih tela Skupštine 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2019. 4. Izveštaj […]

Detaljnije

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 13.3.2019.

U sredu, 13. MARTA 2019. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED JE OBUHVATAO: I RADNI DEO: 1. Izbor radnih tela Skupštine 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2018. 4. Izveštaj o radu Odbora […]

Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 1.3.2017.

U sredu, 1. MARTA 2017. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED  JE OBUHVATAO: I RADNI DEO: 1.    Izbor radnih tela Skupštine 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2016. 4.    Izveštaj o radu Odbora za […]

Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 2.3.2016.

U sredu, 2. MARTA 2016. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED JE OBUHVATAO: I RADNI DEO: 1.    Izbor radnih tela Skupštine 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2015. 4.    Izveštaj o radu Odbora za […]

Detaljnije

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA 11.03.2015.

U sredu, 11. MARTA 2015. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA D N E V N I  R E D : I RADNI DEO: 1.    Izbor radnih tela Skupštine 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3.    Izveštaj o radu DLV-SLD za 2014. […]

Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 05.03.2014.

U sredu, 5. MARTA 2014. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA   DNEVNI RED JE OBUHVATAO:   I RADNI DEO: 1. Izbor radnih tela Skupštine 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2013. 4. Izveštaj o radu Odbora […]

Detaljnije

GODIŠNJA SKUPŠTINA 06.03.2013.

U sredu, 6. MARTA 2013. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA DNEVNI RED JE OBUHVATAO: I RADNI DEO: Predsednik otvara Skupštinu i pozdravlja goste. 1. Izbor radnih tela Skupštine 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2012. 4. […]