ОБЈЕКАТ

„Лекарски дом“ је објекат у улици Васе Стајића 9 у Новом Саду који користе лекари за организовање састанака, едукативних скупова, презентација, промоција и других облика дружења.

Објекат има три нивоа. На првом су радне просторије где се одвијају активности Стручне службе ДЛВ-СЛД. На другом нивоу налазе се сале, око 100 места, за едукативна предавања, санитарни чвор и тераса, а на трећем је простор за дружење и коктеле након састанака.

Посебан објекат се налази у дворишном простору, у коме је смештена архивска грађа ДЛВ-СЛД са просторијом за састанке и приручну библиотеку.

„Лекарски дом“ се налази у центру Новог Сада на већој зеленој површина, лепо сређен и одржаван што је и дика лекарског еснафа.

Погледајте фото галерију објекта:
„Лекарски дом“ споља
Свечана и коктел сала
Радне просторије Стручне службе