OBJEKAT

„Lekarski dom“ je objekat u ulici Vase Stajića 9 u Novom Sadu koji koriste lekari za organizovanje sastanaka, edukativnih skupova, prezentacija, promocija i drugih oblika druženja.

Objekat ima tri nivoa. Na prvom su radne prostorije gde se odvijaju aktivnosti Stručne službe DLV-SLD. Na drugom nivou nalaze se sale, oko 100 mesta, za edukativna predavanja, sanitarni čvor i terasa, a na trećem je prostor za druženje i koktele nakon sastanaka.

Poseban objekat se nalazi u dvorišnom prostoru, u kome je smeštena arhivska građa DLV-SLD sa prostorijom za sastanke i priručnu biblioteku.

„Lekarski dom“ se nalazi u centru Novog Sada na većoj zelenoj površina, lepo sređen i održavan što je i dika lekarskog esnafa.

Pogledajte foto galeriju objekta:
„Lekarski dom“ spolja
Svečana i koktel sala
Radne prostorije Stručne službe