ОРГАНИ И ТЕЛА

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА ДЛВ-СЛД ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2019-2023.

Подружница Нови Сад
1. Проф. др Ксенија Бошковић, ПРЕДСЕДНИК
2. Прим. мр сц. мед. Владислава Стејин, ПОТПРЕДСЕДНИК
3. Прим. др Славица Малешевић, СЕКРЕТАР

Чланови председништва:
1. Доц. др Иван Кухајда
2. Др Олгица Јукић Неатница
3. Проф. др Радослава Додер
4. Проф. др Драгана Томић Наглић
5. Прим. др сц. мед. Борислава Пујић

Подружница Бачка Паланка, Бач, Карађорђево
Др Мирослав Черни

Подружница Бачка Топола, Стара Моравица, Мали Иђош
Др Чила Илеш

Подружница Бечеј
Др Јасмина Николић Ердељан

Подружница Ковин
Др Јасмина Тасић Стојановић

Подружница Кула
Проф. др Велибор Васовић

Подружница Кикинда
Др Бојан Марковић

Подружница Оџаци
Др Станка Протић

Подружница Панчево, Опово, Ковачица
Др Мирјана Марковић Лазић
Др Родика Михаилов

Подружница Рума, Пећинци, Ириг
Др Борис Бранковић

Подружница Сента, Ада, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац 
Др Бојан Васић

Подружница Суботица
Др Бојан Баги
Др Споменка Константиновић
Др Бранко Николић

Подружница Сомбор–Апатин
Др Драгана Мрђенов
Др Милан Грба

Подружница Стара Пазова-Инђија
Др Нада Бркић Мишић

Подружница Сремска Митровица-Шид
Др Славко Арбанас

Подружница Темерин
Др Татјана Кубет Гогић

Подружница Врбас
Др Братислав Кажић

Подружница Вршац, Бела Црква, Алибунар и Пландиште
Др Зоран Милановић
Др Стеван Јокић

Подружница Зрењанин, Житиште, Нови Бечеј, Меленци, Сечањ, Српска Црња 
Др Бојана Вјештица
Др Александар Лазић
Др Верица Милићевић ПОТПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНИ ОДБОР
1. Проф. др Јованка Коларовић, председник
2. Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић
3. Др Братислав Кажић

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ
Проф. др Марина Јовановић, председник
Проф. др Љиља Мијатов Укропина
Проф. др Петар Сланкаменац
Проф. др Виктор Тилл
Прим. др сц. стом. Радојка Делић
Проф. др Синиша Мирковић
Председник ДЛВ-СЛД по функцији

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА:
Проф. др Марија Јевтић, председник
Прим. др Олесја Недић
Др Драгана Мрђенов

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА
Проф. др Мирослав Миланков (ортопед Нови Сад) председник
Проф. др Љиљана Тодоровић Ђилас (ендокринолог)
Проф. др Гордана Панић (кардиолог) Нови Сад
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић (спец. физикалне медицине и рехабилитације)
Др Славко Арбанас (спец гинеколог-акушер Сремска Митровица)
Др Дубравка Миодраговић (доктор опште Медицине Бечеј)
Др Весна Рокнић (стоматолог Нови Сад)
Др Бојана Вјештица (доктор опште праксе Зрењанин)
Др Бобан Васић (спец. психијатар) Сента

КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Проф. др Марија Јевтић, председник
Прим. др Невенка Бошков
Проф. др Артур Бјелица

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Др Зоран Марјановић, председник
Др Драгана Мрђенов
Проф. др Мирјана Богавац

КОМИСИЈА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ – ОБЛАСТ МЕДИЦИНА
Проф. др ЕДИТА СТОКИЋ, председник
Проф. др ФЕОДОРА ПОПИЋ ПАЉИЋ
Проф. др ДЕЈАН САКАЧ
Проф. др АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ МИКИЋ
Проф. др ИВАНА УРОШЕВИЋ
Проф. др ДЕЈАН ИВАНОВ
Проф. др БИЉАНА ЗВЕЗДИН

КОМИСИЈА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ – ОБЛАСТ  СТОМАТОЛОГИЈА
Прим. др сц. стом. РАДОЈКА ДЕЛИЋ, председник
Проф. др СЛОБОДАН ЧУПИЋ, Стоматолошки факултет Панчево
Проф. др ИВАН ТУШЕК, Клиника за стоматологију Нови Сад
Др ЕМИЛИЈА ЈОСИЋ РАНКОВ, Вршац
Др КАТИЦА ДУГОШИЈА, Сремска Митровица

КОМИСИЈА ЗА ПРИМАРИЈАТЕ:
Др сц. мед. АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ МИКИЋ, председник
Прим. мр сц. мед. ВЛАДИСЛАВА СТЕЈИН
Др МИЛИВОЈЕ ВУКОВИЋ