ОРГАНИ И ТЕЛА

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА ДЛВ-СЛД ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2015-2019.

Подружница Нови Сад
1. Проф. др Драган Данкуц ПРЕДСЕДНИК
2. Проф. др Богољуб Михајловић
3. Проф. др Марина Јовановић
4. Прим. мр сц. мед. Владислава Стејин ПОТПРЕДСЕДНИК
5. Прим. др Славица Малешевић СЕКРЕТАР
6. Прим. др Бранислав Кардашевић
7. Проф. др Ксенија Бошковић
8. Проф. др Марија Јевтић
9. Др Олгица Јукић Неатница

Подружница Бачка Паланка
Др Мирослав Черни

Подружница Бачка Топола
Др Ливиа Варга

Подружница Бечеј
Др Дубравка Миодраговић

Подружница Ковин
Др Јасмина Тасић Стојановић

Подружница Кула
Проф. др Велибор Васовић

Подружница Кикинда
Др Бојан Марковић

Подружница Оџаци
Др Станка Протић

Подружница Панчево
Др Мирјана Марковић Лазић
Др Станислав Милошевић
Др Родика Михајлов

Подружница Рума
Др Биљана Лалић–Огњеновић

Подружница Сента
Др Маргит Пајор

Подружница Суботица
Др Бојан Баги
Др стом. Бранко Николић
Др Мирсад Маљановић

Подружница Сомбор–Апатин
Др Драгана Мрђенов
Др Милан Грба

Подружница Стара Пазова и Инђија
Др Нада Бркић Мишић

Подружница Сремска Митровица
Др Давор Пењашковић
Др Зоран Беломарковић

Подружница Темерин
Др Владислава Попађурђев

Подружница Врбас
Др Гордана Вукићевић

Подружница Вршац, Бела Црква, Алибунар и Пландиште
Др Зоран Милановић
Др Стеван Јокић

Подружница Зрењанин
Др Светлана Детки
Мр сц. мед. Горан Пудар
Др стом. Радмила Нотарош
Прим. др Недељка Бошков ПОТПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНИ ОДБОР
Проф. др ЈОВАНКА КОЛАРОВИЋ, председник
Др БРАТОЉУБ БРКЉАЧА
Доц. др СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ ТОДОРОВИЋ

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ
Проф.др. МАРИНА ЈОВАНОВИЋ, председник
Проф. др ЉИЉА МИЈАТОВ УКРОПИНА
Проф. др ПЕТАР СЛАНКАМЕНАЦ
Проф. др ВИКТОР ТИЛЛ
Доц. др РАДОЈКА ДЕЛИЋ
Прим. др БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ
Проф. др ДРАГАН ДАНКУЦ

ЧАСОПИС “МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД”:
Проф. др ЉИЉА МИЈАТОВ-УКРОПИНА, уредник
Проф. др ПЕТАР СЛАНКАМЕНАЦ, председник Редакцијског одбора
Проф. др ВИКТОР ТИЛЛ, секретар

ЧАСОПИС “СТОМАТОЛОШКИ ИНФОРМАТОР”:
Доц. др ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋ, уредник
Прим. др БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ, председник Редакцијског Одбора
Асист. мр сц. стом. БОЈАН ПЕТРОВИЋ, секретар
Мр сц. стом. БРАНИСЛАВ ВИДОВИЋ, секретар

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА
Проф. др МИРОСЛАВ МИЛАНКОВ (ортопед, Нови Сад), председник комисије
Проф. др ЉИЉАНА ТОДОРОВИЋ ЂИЛАС (ендокринолог, Нови Сад)
Проф. др ГОРДАНА ПАНИЋ (кардиолог, Нови Сад)
Доц. др СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ–ТОДОРОВИЋ (спец.физикалне мед. и рех., Нови Сад)
Прим. др ЉИЉАНА МИЉАЧКИ (општа медицина, Суботица)
Др СЛАВКО АРБАНАС (спец. гинеколог-акушер, Сремска Митровица)
Др МАРИНКО МОРИШАН (хирург, Панчево)
Др ДУБРАВКА МИОДРАГОВИЋ (доктор опште медицине, Бечеј)
Др стом. ВЕСНА РОКНИЋ (стоматолог, Нови Сад)

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА
Проф. др МАРИЈА ЈЕВТИЋ, председник
Прим. др сц. ОЛЕСЈА НЕДИЋ
Прим. др стом. БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Проф. др БОГОЉУБ МИХАЈЛОВИЋ, председник
Проф. др МАРИНА ЈОВАНОВИЋ
Доц. др РАДОЈКА ДЕЛИЋ