ОРГАНИ И ТЕЛА

ЗА ПЕРИОД 2011 – 2014.

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНШТВА И ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др ДРАГАН ДАНКУЦ

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
Прим. мр сц. мед. ВЛАДИСЛАВА СТЕЈИН; Прим. др НЕДЕЉКА БОШКОВ

СЕКРЕТАР
Прим. др СЛАВИЦА МАЛЕШЕВИЋ

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА:

Проф. др БОГОЉУБ МИХАЈЛОВИЋ

Проф. др МАРИНА ЈОВАНОВИЋ

Др ОЛГИЦА ЈУКИЋ НЕАТНИЦА

Прим. др БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ

ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНШТВА (по местима делегирања):

Бачка Паланка – Др НЕБОЈША КОЛАРОВ

Бачка Топола и Мали Иђош –  Др ЛИВИА ВАРГА

Бечеј –  Др СИНИША ШИЈАЧИЋ

Кикинда – Др БОЈАН МАРКОВИЋ

Ковин – Др АНЂЕЛКА МИТИЋ

Кула – Проф. др ВЕЛИБОР ВАСОВИЋ

Нови Сад – Проф. др МАРИЈА ЈЕВТИЋ; Проф. др СИНИША МИРКОВИЋ

Оџаци – Др СТАНКА ПРОТИЋ

Панчево –  Др СТАНИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ; Др МИРЈАНА МАРКОВИЋ-ЛАЗИЋ; Др РОДИКА МИХАЈЛОВ

Рума – Др БИЉАНА ЛАЛИЋ-ОГЊЕНОВИЋ

Сента –  Др МАРГИТ ПАЈОР

Сомбор-Апатин – МИЛАН ГРБА; Др ДРАГАНА МРЂЕНОВ

Сремска Митровица – Др ЗОРАН БЕЛОМАРКОВИЋ; Др ДАВОР ПЕЊАШКОВИЋ

Стара Пазова-Инђија – Др НАДА БРКИЋ-МИШИЋ

Суботица – Др МАРИЈА ЂУРИЋ; Прим. др РАДМИЛА ПАВИЋ; Др БОЈАН БАГИ

Темерин – Др ТАЊА РАДОВАНОВИЋ

Врбас  – Др ГОРДАНА ВУКИЋЕВИЋ

Вршац, Бела Црква, Алибунар, Пландиште – Др ЉУБИНКА БАРБИРОВИЋ; Др СТЕВАН ЈОКИЋ

Зрењанин – Др СВЕТЛАНА ДЕТКИ; Мр сц. мед. др ГОРАН ПУДАР; Др стом. РАДМИЛА НОТАРОШ

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Проф. др ЈОВАНКА КОЛАРОВИЋ, председник

Др БРАТОЉУБ БРКЉАЧА

Прим. др СВЕТЛАНА ЕРДЕЉАН

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Проф. др ГОРДАНА ДЕВЕЧЕРСКИ

ЧАСОПИС “МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД”:

Проф. др ЉИЉА МИЈАТОВ-УКРОПИНА, уредник

Проф. др ПЕТАР СЛАНКАМЕНАЦ, председник Редакцијског одбора

Проф. др ВИКТОР ТИЛЛ, секретар

ЧАСОПИС “СТОМАТОЛОШКИ ИНФОРМАТОР”:

Доц. др ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋ, уредник

Прим. др БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ, председник Редакцијског Одбора

Асист. мр сц. стом. БОЈАН ПЕТРОВИЋ, секретар

Мр сц. стом. БРАНИСЛАВ ВИДОВИЋ, секретар

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА

Председник комисије Проф. Др Мирослав Миланков (ортопед, Нови Сад)

Проф. Др Љиљана Тодоровић Ђилас (ендокринолог, Нови Сад)

Проф. Др Гордана Панић (кардиолог, Нови Сад)

Доц. Др Снежана Томашевић –Тодоровић (спец.физикалне мед.И рех. Нови Сад)

Прим. Др Љиљана Миљачки (општа медицина Суботица)

Др Славко Арбанас (спец. Гинеколог-акушер Сремска Митровица)

Др Маринко Моришан (хирург Панчево)

Др Дубравка Миодраговић (доктор опште медицине, Бечеј)

Др стом. Весна Рокнић (стоматолог Нови Сад)

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

Проф. др МАРИЈА ЈЕВТИЋ, председник

Прим. др сц. мед. ОЛЕСЈА НЕДИЋ

Прим. др стом. БРАНИСЛАВ КАРДАШЕВИЋ

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

Проф. др БОГОЉУБ МИХАЈЛОВИЋ, председник

Проф. др МАРИНА ЈОВАНОВИЋ

Др стом. ВЕРА ТАПАДО