Организација

ПОДРУЖНИЦЕ

Подружница је основна организациона јединица ДЛВ-СЛД, која је основана за територију од једне или више општина и окупља лекаре вршећи све циљеве и задатке у складу са Статутом ДЛВ-СЛД. Подружница има својство правног лица те функционише на основу правних аката који морају бити усаглашени са Статутом ДЛВ-СЛД.

mapa_voj_zoom

ПОГЛЕДАЈТЕ СПИСАК СВИХ ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВЕ ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва има формиране специјалистичке секције ради окупљања чланова по појединим гранама медицине и стоматологије, по специјалностима, а у циљу што бољег стручног и научног рада.

Прва специјалистичка секција за радиологију при ДЛВ-СЛД формирана је 1952. године. Данас у оквиру ДЛВ-СЛД функционише 39 секција и 3 актива. Рад специјалистичких секција регулисан је Правилником о раду специјалистичких секција, а његово спровођење прати Председништво ДЛВ-СЛД. Специјалистичке секције немају својство правног лица па се руководе свим правним актима, а финансијске трансакције обављају кроз текући рачун ДЛВ-СЛД.

ПОГЛЕДАЈТЕ СПИСАК СВИХ СЕКЦИЈА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВЕ ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ