Organizacija

PODRUŽNICE

Podružnica je osnovna organizaciona jedinica DLV-SLD, koja je osnovana za teritoriju od jedne ili više opština i okuplja lekare vršeći sve ciljeve i zadatke u skladu sa Statutom DLV-SLD. Podružnica ima svojstvo pravnog lica te funkcioniše na osnovu pravnih akata koji moraju biti usaglašeni sa Statutom DLV-SLD.

mapa_voj_zoom

POGLEDAJTE SPISAK SVIH PODRUŽNICA DLV-SLD I NJIHOVE OSNOVNE PODATKE

SPECIJALISTIČKE SEKCIJE

Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva ima formirane specijalističke sekcije radi okupljanja članova po pojedinim granama medicine i stomatologije, po specijalnostima, a u cilju što boljeg stručnog i naučnog rada.

Prva specijalistička sekcija za radiologiju pri DLV-SLD formirana je 1952. godine. Danas u okviru DLV-SLD funkcioniše 39 sekcija i 3 aktiva. Rad specijalističkih sekcija regulisan je Pravilnikom o radu specijalističkih sekcija, a njegovo sprovođenje prati Predsedništvo DLV-SLD. Specijalističke sekcije nemaju svojstvo pravnog lica pa se rukovode svim pravnim aktima, a finansijske transakcije obavljaju kroz tekući račun DLV-SLD.

POGLEDAJTE SPISAK SVIH SEKCIJA DLV-SLD I NJIHOVE OSNOVNE PODATKE