Подружнице

Подружница је основна организациона јединица ДЛВ-СЛД, која је основана за територију од једне или више општина и окупља лекаре вршећи све циљеве и задатке у складу са Статутом ДЛВ-СЛД.

Подружница има својство правног лица те функционише на основу правних аката који морају бити усаглашени са Статутом ДЛВ-СЛД.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕДЛОГ СТАТУТА ЗА ПОДРУЖНИЦЕ – ОВДЕ

СПИСАК СВИХ ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Подружница Бачка Паланка, Бач, Карађорђево
Адреса: 21400 Бачка Паланка,
Краља Петра I 26
ПИБ: 103146776

Овлашћено лице – председник:
Др БИЉАНА ВАЦИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8625/2011
Веб презентација:

Бачка Топола, Стара Моравица, Мали Иђош
Адреса: 24300 Бачка Топола,
Светог Стефана 1
ПИБ: 102413730

Овлашћено лице – председник:
Др ЧИЛА ИЛЕШ
Бр. регистра удружења: БУ 8551/2011
Веб презентација:

Подружница Бечеј
Адреса: 21220 Бечеј,
Браће Тан 3
ПИБ: 102920285

Овлашћено лице – председник:
Др БИЉАНА ШЕВО
Бр. регистра удружења: БУ 13806/2011
Веб презентација:

Подружница Кикинда
Адреса: 23300 Кикинда,
Ђуре Јакшића 110
ПИБ: 102316488

Овлашћено лице – председник:
Мр сц. мед. ДУШАН ЛУЈАНОВ
Бр. регистра удружења: БУ 11278/2011
Веб презентација:

Подружница Ковин
Адреса: 26220 Ковин,
Трг ослобођења 4
ПИБ: 102318609

Овлашћено лице – председник:
Прим. др стом. ОЛИВЕРА НИКОЛИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8925/2011
Веб презентација:

Подружница Кула
Адреса: 25230 Кула,
Трг ослобођења 9
ПИБ: 102632839

Овлашћено лице – председник:
Др ЧЕДОМИР БОШКОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8818/2011
Веб презентација: