Подружнице

Подружница је основна организациона јединица ДЛВ-СЛД, која је основана за територију од једне или више општина и окупља лекаре вршећи све циљеве и задатке у складу са Статутом ДЛВ-СЛД.

Подружница има својство правног лица те функционише на основу правних аката који морају бити усаглашени са Статут ДЛВ-СЛД.

СПИСАК СВИХ ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Подружница Нови Сад
Адреса: 21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 1-7
ПИБ: 102510964

Овлашћено лице – председник:
Прим. др сц. мед. БОРИСЛАВА ПУЈИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 6894/2011
Веб презентација: dlvpodruznicans.org.rs

Подружница Оџаци
Адреса: 25250 Оџаци,
Мостонга 25
ПИБ: 102000108

Овлашћено лице – председник:
Др САЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 9573/2011
Веб презентација:

Подружница Панчево, Опово, Ковачица
Адреса: 26000 Панчево,
Вељка Петровића 12/21
ПИБ: 102418872

Овлашћено лице – председник:
Др МИРЈАНА МАРКОВИЋ ЛАЗИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 10786/2011
Веб презентација:

Подружница Рума, Пећинци, Ириг
Адреса: 22400 Рума,
Орловићева бб
ПИБ: 100783310

Овлашћено лице – председник:
Др БОРИС БРАНКОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 15423/2011
Веб презентација:

Подружница Сента, Ада, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац
Адреса: 24420 Кањижа,
Карађорђева 53
ПИБ: 101689937

Овлашћено лице – председник:
Др БОБАН ВАСИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 12064/2011
Веб презентација:

Подружница Сомбор-Апатин
Адреса: 25000 Сомбор,
Мирна 3
ПИБ: 101838767

Овлашћено лице – председник:
Др БИЉАНА ОЛУЈИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 15138/2011
Веб презентација: