Подружнице

Подружница је основна организациона јединица ДЛВ-СЛД, која је основана за територију од једне или више општина и окупља лекаре вршећи све циљеве и задатке у складу са Статутом ДЛВ-СЛД.

Подружница има својство правног лица те функционише на основу правних аката који морају бити усаглашени са Статут ДЛВ-СЛД.

 

СПИСАК СВИХ ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД И ЊИХОВИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Подружница Сремска Митровица-Шид
Адреса: 22000 Сремска Митровица, Стари шор 65
ПИБ: 102064273

Овлашћено лице – председник:
Др МАЈА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 11102/2011
Веб презентација:

Подружница Старa Пазова-Инђијa
Адреса: 22320 Инђија,
Српскоцрквена 5
ПИБ: 102550302

Овлашћено лице – председник:
Др НАДА БРКИЋ МИШИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 8765/2011
Веб презентација:

Подружница Суботица
Адреса: 24000 Суботица,
Изворска 3
ПИБ: 101752497

Овлашћено лице – председник:
Др СПОМЕНКА КОНСТАНТИНОВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 6684/2011
Веб презентација:

Подружница Темерин
Адреса: 21235 Темерин,
Народног фронта 84
ПИБ: 101455298

Овлашћено лице – председник:
Др ТАТЈАНА КУБЕТ ГОГИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 16274/2011
Веб презентација:

Подружница Врбас
Адреса: 21460 Врбас,
Др Милана Чекића бб
ПИБ: 102395947

Овлашћено лице – председник:
Др ГОРДАНА ВУКИЋЕВИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 11502/2011
Веб презентација:

Подружница Вршац, Бела Црква, Алибунар, Пландиште
Адреса: 26300 Вршац,
Абрашевићева бб
ПИБ: 102270082

Овлашћено лице – председник:
Др ТАМАРА АНТИЋ
Бр. регистра удружења: БУ 10292/2011
Веб презентација:

Подружница Зрењанин, Житиште, Нови Бечеј, Меленци, Сечањ, Српска Црња
Адреса: 23000 Зрењанин,
Штросмајерова 46 ц
ПИБ: 102312618

Овлашћено лице – председник:
Др БОЈАНА ВЈЕШТИЦА
Бр. регистра удружења: БУ 5754/2011
Веб презентација: