Podružnice

Podružnica je osnovna organizaciona jedinica DLV-SLD, koja je osnovana za teritoriju od jedne ili više opština i okuplja lekare vršeći sve ciljeve i zadatke u skladu sa Statutom DLV-SLD.

Podružnica ima svojstvo pravnog lica te funkcioniše na osnovu pravnih akata koji moraju biti usaglašeni sa Statutom DLV-SLD.

PREUZMITE PREDLOG STATUTA ZA PODRUŽNICE – OVDE

SPISAK SVIH PODRUŽNICA DLV-SLD I NJIHOVI OSNOVNI PODACI

Podružnica Bačka Palanka, Bač, Karađorđevo
Adresa: 21400 Bačka Palanka,
Kralja Petra I 26
PIB: 103146776

Ovlašćeno lice – predsednik:
Dr BILJANA VACIĆ
Br. registra udruženja: BU 8625/2011
Veb prezentacija:

Bačka Topola, Stara Moravica, Mali Iđoš
Adresa: 24300 Bačka Topola,
Svetog Stefana 1
PIB: 102413730

Ovlašćeno lice – predsednik:
Dr ČILA ILEŠ
Br. registra udruženja: BU 8551/2011
Veb prezentacija:

Podružnica Bečej
Adresa: 21220 Bečej,
Braće Tan 3
PIB: 102920285

Ovlašćeno lice – predsednik:
Dr BILJANA ŠEVO
Br. registra udruženja: BU 13806/2011
Veb prezentacija:

Podružnica Kikinda
Adresa: 23300 Kikinda,
Đure Jakšića 110
PIB: 102316488

Ovlašćeno lice – predsednik:
Mr sc. med. DUŠAN LUJANOV
Br. registra udruženja: BU 11278/2011
Veb prezentacija:

Podružnica Kovin
Adresa: 26220 Kovin,
Trg oslobođenja 4
PIB: 102318609

Ovlašćeno lice – predsednik:
Prim. dr stom. OLIVERA NIKOLIĆ
Br. registra udruženja: BU 8925/2011
Veb prezentacija:

Podružnica Kula
Adresa: 25230 Kula,
Trg oslobođenja 9
PIB: 102632839

Ovlašćeno lice – predsednik:
Dr ČEDOMIR BOŠKOVIĆ
Br. registra udruženja: BU 8818/2011
Veb prezentacija: