СЕКЦИЈА ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МЕДИЦИНУ


Председник секције

Др СНЕЖАНА КЕЦОЈЕВИЋ

-СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА „W&S“-

ПОГЛЕДАЈТЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ У НАЈАВИ ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ

ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

У просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду 31. марта 2016. године одржана је Оснивачка скупштина Секције за традиционалну медицину.

Након избора 15 чланова Председништва, донесена је одлука да први председник Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД буде др Снежана Кецојевић из Новог Сада, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације-хомеопата. За секретара је изабрана др Јасмина Ердељан-Николић, специјалиста гинегологије и акушерства која се бави реики техникама и јогом.

Циљ оснивања Секције за традиционалну медицину је да у оквиру ДЛВ- СЛД окупе доктори медицине и стоматологије  који  се баве или су заинтересовани  за методе и поступке лечења Традиционалном медицином  са жељом да одржавањем стручних акредитованих састанака у оквиру КМЕ  размене своја искуства и стекну већа знања из ове области.
Методе традиционалне, комплементарне и алтернативе медицине (ТЦАМ) нису замена за официјелну медицину, већ пружају додатне могућности за унапређење  и очување здравља,исцељење и рехабилитацију, имајући у виду да су у свом терапијском дејству окренуте првенствено ка оснаживању самообнављујућег  потенцијала организма.
Прихватањем принципа целовитости, пуни смисао одржања здравља и настанка болести постаје јасан тек укључивањем у целину, како самог организма, тако и његовог контекста – окружења, породице, социјалне мреже и услова живота.
Основу за легализацију алтернативних технологија у Србији представљало је постепено увеђање евиденционе  базе података у свету о ефикасности Традиционалне, комплементарне и алтернативне медицине (ТЦАМ) и о позитивним здравственим и економским исходима интеграције у систем званичне здравствене заштите.
Термин традиционална медицина се по први пут у Србији уводи доношењем Закона о здравственој заштити 2005. године,  чиме су обухваћене све методе и поступци  традиционалне, комплементарне и алтернативне медицине.

Посебна радна група за ТЦАМ,  Министарства здравља Србије донела је Правилник о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине (Сл.гласник РС бр 119/2007) .  Правилником су обухваћене  следеће методе традиционалне медицине које су  подељене у две групе:

1.Методе дијагностике и лечења:  
Ајурведа, Акупунктура,Квантна медицина,Кинеска традиционална медицина, Макробиотика,Примењена кинезиологија,Рефлексологија,Сегментна терапија,Суђок,Традиционална домаћа медицина,Туина,Фитотерапија, Хиропрактика,Хомеопатија и Шиацу
2. Методе рехабилитације:
Апитерапија, Ароматерапија, Детекција штетних зрачења, Духовна енергетска медицина, Енергетска терапија, Јога вежбе, Породични распоред, Реики , Тај-чи чуан вежбе,Ђи гонг вежбе.

Традиционалним методама лечења, према  Закону, могу да се баве искључиво здравствени радници, који су испунили одређене услове предвиђене законом и добили лиценцу за бављање од стране комисије Минисарства здравља.             
У Србији би у наредном периоду требало да се настави започети тренд креирања националне здравствене политике у правцу интегративне здравствене заштите, у складу са препорукама Светске здравствене организације, вођени позитивним искуствима земаља са средњим и ниским националним дохотком.
У Српском лекарском друштву у Београду већ дужи низ година  су активне,Секција за акупунктуру и хомеопатију , Актив за Квантну медицину и Секција за традиционалну медицину,добро су посећене са великим бројем актуелних предавања и семинара.
 
С поштовањем
                                                                 
потпредседник Длв-Слд
Прим.мр сц.  мед. др Владислава Стејин