SEKCIJA ZA TRADICIONALNU MEDICINU


Predsednik sekcije

Dr SNEŽANA KECOJEVIĆ

-SPEC. ORDINACIJA „W&S“-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

U prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu 31. marta 2016. godine održana je Osnivačka skupština Sekcije za tradicionalnu medicinu.

Nakon izbora 15 članova Predsedništva, donesena je odluka da prvi predsednik Sekcije za tradicionalnu medicinu DLV-SLD bude dr Snežana Kecojević iz Novog Sada, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-homeopata. Za sekretara je izabrana dr Jasmina Erdeljan-Nikolić, specijalista ginegologije i akušerstva koja se bavi reiki tehnikama i jogom.

Cilj osnivanja Sekcije za tradicionalnu medicinu je da u okviru DLV- SLD okupe doktori medicine i stomatologije  koji  se bave ili su zainteresovani  za metode i postupke lečenja Tradicionalnom medicinom  sa željom da održavanjem stručnih akreditovanih sastanaka u okviru KME  razmene svoja iskustva i steknu veća znanja iz ove oblasti.
Metode tradicionalne, komplementarne i alternative medicine (TCAM) nisu zamena za oficijelnu medicinu, već pružaju dodatne mogućnosti za unapređenje  i očuvanje zdravlja,isceljenje i rehabilitaciju, imajući u vidu da su u svom terapijskom dejstvu okrenute prvenstveno ka osnaživanju samoobnavljujućeg  potencijala organizma.
Prihvatanjem principa celovitosti, puni smisao održanja zdravlja i nastanka bolesti postaje jasan tek uključivanjem u celinu, kako samog organizma, tako i njegovog konteksta – okruženja, porodice, socijalne mreže i uslova života.
Osnovu za legalizaciju alternativnih tehnologija u Srbiji predstavljalo je postepeno uveđanje evidencione  baze podataka u svetu o efikasnosti Tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine (TCAM) i o pozitivnim zdravstvenim i ekonomskim ishodima integracije u sistem zvanične zdravstvene zaštite.
Termin tradicionalna medicina se po prvi put u Srbiji uvodi donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2005. godine,  čime su obuhvaćene sve metode i postupci  tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine.

Posebna radna grupa za TCAM,  Ministarstva zdravlja Srbije donela je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Sl.glasnik RS br 119/2007) .  Pravilnikom su obuhvaćene  sledeće metode tradicionalne medicine koje su  podeljene u dve grupe:

1.Metode dijagnostike i lečenja:  
Ajurveda, Akupunktura,Kvantna medicina,Kineska tradicionalna medicina, Makrobiotika,Primenjena kineziologija,Refleksologija,Segmentna terapija,Suđok,Tradicionalna domaća medicina,Tuina,Fitoterapija, Hiropraktika,Homeopatija i Šiacu
2. Metode rehabilitacije:
Apiterapija, Aromaterapija, Detekcija štetnih zračenja, Duhovna energetska medicina, Energetska terapija, Joga vežbe, Porodični raspored, Reiki , Taj-či čuan vežbe,Đi gong vežbe.

Tradicionalnim metodama lečenja, prema  Zakonu, mogu da se bave isključivo zdravstveni radnici, koji su ispunili određene uslove predviđene zakonom i dobili licencu za bavljanje od strane komisije Minisarstva zdravlja.             
U Srbiji bi u narednom periodu trebalo da se nastavi započeti trend kreiranja nacionalne zdravstvene politike u pravcu integrativne zdravstvene zaštite, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, vođeni pozitivnim iskustvima zemalja sa srednjim i niskim nacionalnim dohotkom.
U Srpskom lekarskom društvu u Beogradu već duži niz godina  su aktivne,Sekcija za akupunkturu i homeopatiju , Aktiv za Kvantnu medicinu i Sekcija za tradicionalnu medicinu,dobro su posećene sa velikim brojem aktuelnih predavanja i seminara.
 
S poštovanjem
                                                                 
potpredsednik Dlv-Sld
Prim.mr sc.  med. dr Vladislava Stejin