Секција за традиционалну медицину – Актуелно

30.11.2018 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак, 30. новембра 2018. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9), с почетком у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Комплементарна и алтернативна медицина (САМ) – заснованост на доказима (Evidence Based Complementary and Alternative Medicine)
Проф. др Исидора Самојлик, Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад

Састанак је акредитован (А-1-1242/18) и носи 2 бода за слушаоце. Едукација је бесплатна за лекаре – чланове ДЛВ-СЛД, а остали плаћају партиципацију за учешће у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70 (позив на број је број лиценце).

С обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на телефон Стручне службе 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД
Др Снежана Кецојевић

5.12.2018 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Националном симпозијуму Секције за физикалну медицину и рехабилитацију и Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД и Удружења за истраживање и третман бола Србије који ће се одржати у среду 5. децембра 2018. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9) с почетком у 13 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

ТЕМА: САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ХРОНИЧНОГ БОЛА КОД БОЛЕСНИКА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА

1. ЦЕНТРАЛНИ БОЛ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Асист. др Жељко Живановић, КЦВ – Клиника за неурологију Нови Сад
2. ТРАНСКРАНИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА ЈЕДНОСМЕРНОМ СТРУЈОМ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ МОТОРНЕ ФУНКЦИЈЕ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Асист. др Нела Илић, Клинички Центар Србије – Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, Београд
3. КОМЛЕКСНИ РЕГИОНАЛНИ БОЛНИ СИНДРОМ-ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић, КЦВ – Клиника за медицинску рехабилитацију, Нови Сад

Пауза

4. ЗНАЧАЈ ТЕРАПИЈЕ МУЗИКОМ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕУРОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА
Проф. др Нада Наумовић, Медицински факултет, Завод за физиологију, Нови Сад
5. МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ПРИМЕНИ МСУС КОД БОЛЕСНИКА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Доц. др Кармела Филиповић, Специјална Болница за реуматске болести, Нови Сад
6. ПРИМЕНА СКАЛП АКУПУНКТУРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Др Ана Жикић, ординација Холитимед, Београд
7. ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ТЕРАПИЈЕ ОГЛЕДАЛОМ КОД ПАЦИЈЕНАТА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА – ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА
Снежана Томашевић Тодоровић, Сања Спасић, Јована Филиповић, Весна Кулјача, Теодор Сабо

Симпозијум је акредитован за лекаре, фармацеуте и здравствене техничаре (А-1-1798/18) и носи 4 бода за слушаоце. Котизација за Симпозијум износи 1.000,00 динара и уплаћује се на рачун 340-1861-70 уз ОБАВЕЗНУ пријава на телефон Стручне службе 021/528-767 или маилом: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД
Др Снежана Кецојевић
Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић

6.12.2018 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у четвртак, 6. децембра 2018. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9), с почетком у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. СКАЛП АКУПУНКТУРА (А-1-1791/18)
Др Ана Жикић, Ординација Холитимед Београд

2. ЛЕПОТА И АНТИ-АГИНГ ТЕХНИКЕ У ОКВИРИМА КИНЕСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МЕДИЦИНЕ (А-1-1792/18)
Др Ана Жикић, Ординација Холитимед Београд

3. ГОДИШЊА СКУПШТИНА СЕКЦИЈЕ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МЕДИЦИНУ ДЛВ-СЛД
– Извештај о раду за 2018. годину
– Финансијски извештај за 2018. годину
– Избор/реизбор новог руководства секције
– План рада за 2019. годину
– Предлози на награде и признања
– Дискусија

Оба предавања су акредитована и носе по 2 бода за слушаоце. Едукација је бесплатна за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре – чланове ДЛВ-СЛД, а остали плаћају партиципацију за учешће у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70 (позив на број је број лиценце).

С обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на телефон Стручне службе 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД
Др Снежана Кецојевић