Sekcija za tradicionalnu medicinu – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

6.12.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

2 TAČKE DNEVNOG REDA I GODIŠNJA SKUPŠTINA

Oba predavanja su akreditovana i nose po 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


5.12.2018 – NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

SAVREMENI PRISTUPI U REHABILITACIJI HRONIČNOG BOLA KOD BOLESNIKA NAKON MOŽDANOG UDARA

Simpozijum je akreditovan za lekare, farmaceute i zdravstvene tehničare (A-1-1798/18) i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


30.11.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KOMPLEMENTARNA I ALTERNATIVNA MEDICINA (SAM)

Sastanak je akreditovan (A-1-1242/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


7.6.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

HOMEOPATIJA I ZAPADNA MEDICINA – NAUČNE OSNOVE I PRINCIPI

Sastanak je akreditovan (A-1-1244/18) za lekare i stomatologe nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


25.4.2018 – STRUČNI SASTANAK, Beograd

HOMEOPATIJA KAO MEDICINSKI SISTEM

Sastanak je akreditovan (A-1-1035/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare/medicinske sestre nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


18.4.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

HOMEOPATIJA KAO MEDICINSKI SISTEM

Sastanak je akreditovan (A-1-1035/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare/medicinske sestre nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


12.4.2018 – STRUČNI SASTANAK, Beograd

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE LEKOVITIH SREDSTAVA U HOMEOPATIJI

Sastanak je akreditovan (A-1-1034/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare/medicinske sestre nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


22.3.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE LEKOVITIH SREDSTAVA U HOMEOPATIJI

Sastanak je akreditovan (A-1-1034/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare/medicinske sestre nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


4.1.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

1. KVANTNO-INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U NO-AGE MEDICINI
2. TRADICIONALNA/KOMPLEMENTARNA/ALTERNATIVNA MEDICINA U SRBIJI – REGULATIVA I LEGISLATIVA

Sastanak je akreditovan i nosi 5 i 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

5.12.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

NOVE METODE PREVAZILAŽENJA KRITIČNIH TAČAKA U PROCESU PRVE HOMEOPATSKE PRESKRIPCIJE
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan(A-1-1697/17) za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


18.10.2017 – STRUČNI SASTANAK I RADIONICA, Novi Sad

1. OSNOVE KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE I NJENA PRIMENA DANAS U SVETU

2. PRIMENA MEDICINSKOG QI GONGA – VEŽBANJE KAO PREVENCIJA

3. RADIONICA QI GONGA – “ŽIVITE SVOJU JESEN PUNIM PLUĆIMA”

Sastanci su akreditovani za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstveni tehničare nose 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


29.9.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

AKUPUNKTURA I ANKSIOZNO-NEUROTIČKA STANJA

Sastanak je akreditovan (A-1-1698/17) za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

22.12.2016 – GODIŠNJA SKUPŠTINA I STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA

II STRUČNI DEO: SU YOK TERAPIJA (A-1-2922/16)

Sastanak je akreditovanza lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…