Specijalističke sekcije

Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva ima formirane specijalističke sekcije radi okupljanja članova po pojedinim granama medicine i stomatologije, po specijalnostima, a u cilju što boljeg stručnog i naučnog rada.

Prva specijalistička sekcija za radiologiju pri DLV-SLD formirana je 1952. godine. Danas u okviru DLV-SLD funkcioniše 39 sekcija i 2 aktiva. Rad specijalističkih sekcija regulisan je Pravilnikom o radu specijalističkih sekcija, a njegovo sprovođenje prati Predsedništvo DLV-SLD. Specijalističke sekcije nemaju svojstvo pravnog lica pa se rukovode svim pravnim aktima, a finansijske transakcije obavljaju kroz tekući račun DLV-SLD.

Pravilnik o radu Sekcija DLV-SLD možete preuzeti ovde.

SPISAK SPECIJALISTIČKIH SEKCIJA DLV-SLD I NJIHOVIH PREDSEDNIKA