Aktiv za kliničku farmakologiju – Aktuelno

13.06.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na Nacionalni seminar 1. kategorije Aktiva za Kliničku farmakologiju DLV-SLD koji će održati Novom Sadu, u Predavaonici Zavoda za Kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta u četvrtak, 13. juna 2019. godine, s početkom u 13 časova.

TEMA: ZNAČAJ SISTEMA FARMAKOVIGILANCE U BEZBEDNOJ PRIMENI LEKOVA

D N E V N I R E D:

1. Dizajniranje sistema farmakovigilance, aktivnosti na institucionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
Prof. dr Momir Mikov, redovni član Akademije medicinskih nauka SLD,
Medicinski fakultet u Novom Sadu
2. Implementacija sistema farmakovigilance u zdravstveni sistem i zdravstvene institucije
Prof. dr Velibor Vasović, vanredni član Akademije medicinskih nauka SLD,
Medicinski fakultet u Novom Sadu
3. Analiza podataka i izveštavanje o farmakovigilanci u cilju bezbedne primene lekova
Doc. dr Saša Vukmirović, Katedra za farmakologiju i toksikologiju,
Medicinski fakultet u Novom Sadu
4. Pasivno, obavezno i aktivno prikupljanje podataka u sistemu farmakovigilance
Doc. dr Nebojša Stilinović, Katedra za farmakologiju i toksikologiju,
Medicinski fakultet u Novom Sadu
5. Farmakogenetika neželjenih dejstava lekova
Prof. dr Karmen Stankov, vanredni član Akademije medicinskih nauka SLD,
Medicinski fakultet u Novom Sadu.

Seminar je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare (A-1-1103/19) i nosi 6 za polaznike. Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine. Prijava za Seminar je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Aktiva za Kliničku farmakologiju DLV-SLD
Prof dr Olga Horvat