Dermatovenerološka sekcija


Predsednik sekcije

Mr sc. med. NENAD VRANJEŠ

-PATEROV ZAVOD-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Dermatovenerološka sekcija DLV je osnovana 24.12.1977. godine u Novom Sadu. Na osnivačkoj Skupštini je izabran Izvršni odbor u sastavu:  prof. dr Jelena Milakov kao predsednik, dr Miodrag Komarčević – zamenik predsednika, ass. dr Mirjana Poljački – blagajnik, dr Srđan Bilić – sekretar, a za članove dr Milan Obrenović (Pančevo), prim. dr Jovan Panić (Sombor), dr Stevan Tešin (Kikinda), dr Eržebet Nedeljković (Zrenjanin) i dr Vujin (Ruma). Sekcija dermatovenerologa je tada brojala 23 člana.
Na Osnivačkoj skupštini sekcije, u stručnom delu su održana sledeća predavanja:
1) Istorijat dermatovenerologije na teritoriji SAP Vojvodine (prof. dr Miškov); 
2) Nuspojave na medikamente i značaj njihovog praćenja (doc. dr Stanulović).
Na istom sastanku je prof. dr Uglješa Krstić izabran za doživotnog počasnog predsednika sekcije.
Na Godišnjnoj skupštini održanoj  03.02.1978. godine su doneti sledeći važni zaključci: dermatovenerologija kao predmet treba da uđe  u nastavu učenika srednjeg usmerenog obrazovanja; završni studenti medicine su obavezni da pohađaju 15 dana staža iz dermatovenerologije; pokrenuta jeinicijativa kod nadležnih organa pokrajine za osnivanje centralnog (pokrajinskog) dispanzera namenjenog u svrhu praćenja kretanja parazitarnih, polnoprenosivih, alergoloških i profesionalnihoboljenja kao i njihove analitičke obrade.
Članovi sekcije (prof. dr Milakov, dr Vujić, prim. dr Tešin) su bili članovi uredništva i saveta časopisa dermatovenerologa Jugoslavije Acta dermatovenerologica Iugoslavica.
Prof. dr Milakov i prof. dr Mirjana Poljački su bile među osnivačima Alergološke sekcije Vojvodine, a prim. dr Tešin među osnivačima saveza društva Vojvodine za borbu protiv raka, pušenja i zaraznih bolesti.
Od februara 1996.  godine tokom sledeće 2 godine predsednik sekcije je bila prim. dr Dragica Zdelar (Sremska Mitrovica), a sekretar ass. mr sc. dr Milica Subotić. U periodu od februara 1998.  do februara 2000. godine predsednik sekcije je bila dr Mira Radulović (Sombor), a sekretar dr Milica Subotić (NoviSad). Od decembra 2001. godine do juna 2006. godine predsednik sekcije je bio dr Zoran Nedić, a kao sekretari su obavljali dužnost dr Aleskandra Petrović i dr Novak Rajić. Od juna 2006. do aprila 2008. godine predsednik sekcije je bila dr Ljuba Vujanović (Klinika Novi Sad), a sekretar dr Tatjana Roš (Klinika NoviSad). Od aprila 2008. do aprila 2011. godine predsednik sekcije je bila dr Mirjana Nedić (VMC – Novi Sad), a sekretar dr Olga Vlaov-Žarkov (Dom zdravlja – NoviSad). Od aprila 2011. do decembra 2014. godine dužnost predsednika je obavljala ass.mr sc. med. dr Milica Subotić (Klinika – Novi Sad), sekretar sekcije je bila ass. mr sc. med. dr Milina Ivkov-Simić (Klinika Novi Sad).  Od  decembra 2014. godine dužnost predsednika obavlja mr sc. med. dr Nenad Vranješ (Pasterov zavod – Novi Sad), a sekretar sekcije je mr sc. med. dr Aleskandra Petrović.

Dermatovenerološka sekcija danas broji 66 članova.

Predsednik sekcije
Mr sc. med. dr NENAD VRANJEŠ, epidemiolog i dermatovenerolog