Dermatovenerološka sekcija – Aktuelno

20.12.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD koji će se održati u Novom Sadu u petak 20. decembra 2019. godine u prostorijama DLV-SLD (Vase Stajića 9), sa početkom u 13.00 časova.

Sastanak Predsedništva Sekcije DLV-SLD održaće se u 12,30 časova.

D N E V N I R E D :

GODIŠNJA SKUPŠTINA
• Izveštaj o radu Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD za 2019. godinu
• Finansijski izveštaj za 2019. godinu
• Plan rada za 2020. godinu
• Predlozi za priznanja

STRUČNI DEO: SAVREMENO LEČENJE PSORIJAZE – PRAKTIČNI ASPEKTI

1. Savremeni pristup psorijazi
Asist. dr Olivera Levakov, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2. Konvencionalna sistemska terapija kod psorijaze
Dr Ljubinka Matović, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
3. Savremeno lečenje psorijaze – praktični aspekti
Prof dr Gajinov Zorica, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
4. Komercijalno predavanje

Koktel – Garden Pizza & Salad Bar, Vase Stajića 27, Novi Sad

Sastanak je akreditovan (A-1-2422/19) za lekare i nosi 3 boda za predavače i 2 boda za učesnike.

S poštovanjem,

Sekretar Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr Bojana Spasić
Predsednik Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Mr sc.med. Nenad Vranješ