Dermatovenerološka sekcija – Aktuelno

29.3.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD koji će se održati u Novom Sadu u petak 29. marta 2019. godine u 13 časova u Društvu lekara Vojvodine (Vase Stajića 9), sa početkom u 13.00 časova.

D N E V N I R E D :
TEMA: „Medicinska nutritivna terapija u „Pruritus sine materia“

1. Medicinska nutritivna terapija u pruritus sine materia
Prof. Dr Slobodan Stojanović, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2. Umbilikalni nodus-dijagnostička dilema – prikaz slučaja
Dr Olivera Levakov, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
3. Pilar sheath acanthoma – prikaz slučaja
Ass. Dr Tatjana Roš, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
4. BRAF+ mutirani metastatski melanom – prikaz 2 slučaja
Ass. Dr Tatjana Roš, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
5. Acne keloidales nuchae – prikaz slučaja
Mr sc. dr Ljubinka Matović, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad

Komercijalna predavanja:
RUPAFIN (ALVOGEN) – Prof. dr Sonja Prćić
HELIOCARE (MSF PHARM) – Prim. dr Bojana Spasić
Koktel za članove dermatovenerološke sekcije DLV SLD – Garden Pizza & Salad Bar, Vase Stajića 27, Novi Sad
Sastanak je akreditovan: A-1-767/19 za lekare sa 3 boda za predavače i 2 boda za učesnike.
Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

S poštovanjem,
Sekretar Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr Bojana Spasić
Predsednik Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Mr sc. dr med. Nenad Vranješ