Dermatovenerološka sekcija – Aktuelno

20.2.2023 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odlukom Predsedništva Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva da se raspišu izbori na svim nivoima Društva lekara Vojvodine, odnosno da se najkasnije do 20.02.2023. godine održe izborne Skupštine i izaberu/reizaberu rukovodstva specijalističkih sekcija, obaveštavamo Vas da će se izborna Skupština Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD održati 20.02.2023. godine u prostorijama DLV u ulici Vase Stajića 9, sa početkom u 14 časova sa sledećim

D N E V N I M R E D O M :

1. Izveštaj o radu Dermatovenerološke sekcije DLV u prethodnoj godini kao i u prethodnom četvorogodišnjem periodu
2. Finansijski izveštaj za 2022. godinu
3. Predlozi za godišnje nagrade i priznanja Društva članovima Sekcije
4. Izbor novog rukovodstva sekcije: predsednika, sekretara kao i članova Predsedništva sekcije
5. Plan rada za 2023. godinu
6. Razno

Molimo Vas da ovom sastanku obavezno prisustvujete kako bi mogli da realizujemo odluku Predsedništva Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

S poštovanjem,

Sekretar Dermatovenerološke sekcije
Prim. dr Bojana Spasić
Predsednik Dermatovenerološke sekcije
Mr sc. med. Nenad Vranješ