Epidemiološka sekcija – Aktuelno

22.11.2019 – Sremska Mitrovica

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu i Stručni sastanak I kategorije Epidemiološke sekcije DLV-SLD. Sastanak će se održati 22. novembra 2019. godine u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Edukativnog centra Opšte bolnice Sremska Mitrovica (Stari Šor 47) s početkom u 12,00 časova.

PROGRAM STRUČNOG SASTANKA:

11.30-12.00    GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu Epidemiološke sekcije u 2019. godini
– Finansijski izveštaj za 2019. godinu
– Predlozi za priznanja

12.00-13.00    GRIP U AP VOJVODINI U PERIODU 2010-2018. GODINE

Prim. dr sc. med. Snežana Medić

13.30-14.30    AKTUELNI PROBLEMI U KONTROLI I PREVENCIJI KJU GROZNICE U AP VOJVODINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU U SREMSKOM OKRUGU

Dr Marija Lazarević

14.30-15.00 Diskusija

Sastanak je akreditovan (A-1-1636/19) za lekare, farmaceute, stomatologe, epidemiologe, hirurge i infektologe i nosi 2 boda za učesnike.

S poštovanjem,

Sekretar Epidemiološke sekcije                      Predsednik Epidemiološke sekcije
Dr Mirjana Štrbac, s.r.                                         Prof dr Tihomir Dugandžija