Epidemiološka sekcija – Aktuelno

5.4.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na stručni sastanak Epidemiološke sekcije DLV—SLD. Sastanak će se održati 05.04.2019. godine u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9) s početkom u 12,00 časova.

PROGRAM STRUČNOG SASTANKA

12.00 – “Mobilni telefoni u zdravstvenim ustanovama kao izvor bakterijske kontaminacije
Predavač – Dr sci med Tatjana Plješa

Sastanak (A—1-1591/18) je akreditovan kao stručni sastanak prve kategorije i nosi 2 boda za učesnike.

S poštovanjem,

Sekretar Epidemiološke sekcije
dr Mirjana Štrbac, s.r.
Predsednik Epidemiološke sekcije
Prof dr Tihomir Dugandžija, s.r.