Epidemiološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

7.10.2022 – Stručni sastanak I kategorije, Kikinda

SKRINING KARCINOMA PLUĆA I ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Sastanak je akreditovan (A-1-1202/22) za lekare i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

22.11.2019 – Godišnja skupština i STRUČNI SASTANAK I kategorije, Sremska Mitrovica

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA

2. GRIP U AP VOJVODINI U PERIODU 2010-2018. GODINE

3. AKTUELNI PROBLEMI U KONTROLI I PREVENCIJI KJU GROZNICE U AP VOJVODINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU U SREMSKOM OKRUGU

Sastanak je akreditovan (A-1-1636/19) za lekare, farmaceute, stomatologe, epidemiologe, hirurge i infektologe i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…


5.4.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Mobilni telefoni u zdravstvenim ustanovama kao izvor bakterijske kontaminacije

Sastanak (A—1-1591/18) je akreditovan kao stručni sastanak prve kategorije i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

21.9.2018 – GODIŠNJA SKUPŠTINA I STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Tema: MALIGNI TUMORI BUBREGA

Sastanak je akreditovan (A-1-1236/18) nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…