Gerijatrijska sekcija – Aktuelno

19.4.2019 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Nacionalni simpozijum Seksološke sekcije, Urološke sekcije, Gerijatrijske sekcije i Psihijatrijske sekcije Društva lekara Vojvodine SLD koji će se održati 19. aprila 2019. godine u NOVOM SADU u Privrednoj komori Vojvodine (Master centar Hajduk Veljkova 11) s početkom u 9,30 časova.

TEMA: SEKSUALNE DISFUNKCIJE

P R O G R A M :

1. Registracija učesnika
2. Pozdravne reči – Prof. dr Vasilije Topalov, prof. dr Vuk Sekulić, prof. dr Vesna Turkulov, doc. dr Vesna Zarić
3. SEKSUALNE DISFUNKCIJE/KLASIFIKACIJA DSM/5
Dr Nebojša Baračkov, psihijatar
4. NEKI ASPEKTI ED
Prof. dr Vasilije Topalov, kardiolog
5. POREMEĆAJI EJAKULACIJE
Prof. dr Goran Marušić, urolog
6. SIMPTOMI DONJEG URINARNOG TRAKTA
Prof. dr Vuk Sekulić, urolog
7. ULOGA GINEKOLOGA U SEKSUALNIM DISFUNKCIJAMA
Dr sc. med. Alreksandra Kapamadžija, ginekolog
P A U Z A
8. SEKSUALNE DIFUNCKIJE U STAROSTI
Prof. dr Vesna Turkulov, infektolog
9. PSIHOFARMACI I SEKSUALNE DISFUKCIJE
Doc. dr Vladimir Knežević, psihijatar
10. ZNAČAJ NEUROLOGIJE U SEKSUALNIM DISFUNKCIJAMA
Doc. dr Aleksandar Kopitović, neurolog
11. KARDIOLOŠKI APEKTI KOD SEKSUALNIH DISFUNKCIJA
Prof. Dr Miroslav Štajnic, kardiolog
12. Diskusija
13. Evaluacija Simpozijuma i dodela sertifikata

Simpozijum je akreditovan (A-1-780/19) za lekare, stomatologe, farmaceute i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike. Simpozijum je besplatan za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom za Simpozijum 19.04). Prijava je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 15.04.2019. godine.

S poštovanjem,

Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov
Predsednik Urološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vuk Sekulić
Predsednik Gerijatrijske sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vesna Turkulov
Predsednik Psihijatrijske sekcije DLV-SLD
Doc. dr Vesna Zarić