Ginekološko-akušerska sekcija – Aktuelno

2.10.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,
Pozivamo Vas na Nacionalni simpozijum Ginekološko-akušerske sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u saradnji sa Ginekološko-akušerskom sekcijom SLD, koji će se održati 02. novembra 2018. godine u NOVOM SADU u hotelu „Sheraton“, sa početkom u 16,30h.

TEMA: INFEKCIJE U TRUDNOĆI

P R O G R A M :

1. 16,30h Registracija učesnika
2. 17,00h Uvodna reč
3. 17,15h Trenutne mogućnosti skrininga na infekciju u trudnoći u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Dr Miloš Radumilo – Dom Zdravlja Novi Sad
4. 17,35h Urinarne infekcije u trudnoći
Dr Relja Đorđević – GAK Novi Sad
5. 17,55h TORCH u trudnoći
Asist dr Nataša Karadžov Orlić – GAK „Narodni front“ Beograd
6. 18,15h Mogući uticaj izmenjenog mikrobioma i Atopobium vaginae na tok i ishod trudnoće
Prof dr Slobodanka Đukić – Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Beograd

7. 18,35h PAUZA

8. 18,55h Primena antibiotika kod spontane prevremene rupture plodovih ovojaka – PROM
dr Bojan Inđić – GAK Novi Sad
9. 19,15h Puerperalne infekcije
Prim dr Sanja Bulatović – GAK Novi Sad
10. 19,35h Prevencija rane neonatalne sepse izazvane Streptococcom grupe B
dr Dušanka Subotić – GAK Novi Sad

11. 19,55h DISKUSIJA I EVALUACIJA SIMPOZIJUMA

12. 20,15h MamaVit plus – vitaminska suplementacija verzija 2.0
Dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić – Poliklinika NOVAKOV i sar.

Nakon simpozijuma organizovana je svečana večera za učesnike.

Simpozijum je akreditovan (A-1-1796/18) i nosi 4 bodova za polaznike. Kotizacija za Simpozijum iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za Simpozijum 02.11“). Prijava za Simpozijum je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 26.10.2018. godine.

Predsednik Ginekološko-akušerske sekcije DLV-SLD
Prof. dr Đorđe Petrović