Hirurška sekcija – Aktuelno

22.05.2015 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,
Pozivamo Vas da prisustvujete DOMAĆEM KURSU 1. KATEGORIJE u organizaciji Hirurške sekcije DLV-SLD koji će se održati u petak, 22. maja 2015. godine, u NOVOM SADU u Sali za sastanke Vojnomedicinskog centra u Petrovaradinu (Trg Vladike Nikolaja 5-ulaz kod Hrama Svetog apostola Pavla), sa početkom u 11 časova.
Molimo članove Predsedništva Sekcije da dođu na sednicu istoga dana u 10 časova.

TEMA: IKTERUS

11,00 Registracija učesnika Kursa, Ulazni test
11,30 OTVARANJE TEMATSKOG SASTANKA I POZDRAVNE REČI

1. Uvodna reč Načelnika Hirurškog odeljenja VMC – Major dr Aleksandar Andrić
2. DIJAGNOSTIKA OPSTRUKTIVNOG IKTERUSA
Dr Slavica Sotirović-Seničar, Centar za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
3. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA IKTERUSA
Prof. dr Milotka Fabri, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
4. TRETMAN BENIGNIH OPSTRUKCIJA ŽUČNIH PUTEVA
Prof. dr Dejan Ivanov, Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
5. TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA ŽUČNIH PUTEVA
Doc. dr Mlađan Protić, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
6. Izlazni test, evaluacija kursa
7. Okrugli sto – prof. dr Radoje Čolović (Beograd) i prof. dr Dragoljub Bilanović (Beograd)

 

Koktel

(Predviđeno vreme izlaganja je do 20 minuta. Za prezentaciju je obezbeđen video bim za prezentaciju u Micosoft Power Pointu)

Kurs je akreditovan (A-1-952/15) i nosi 6 bodova za polaznike.

S poštovanjem,

Predsednik Hirurške sekcije DLV-SLD
Prof. dr Pavle Milošević, s.r.