Инфектолошка секција – Актуелно

29.11.2019 – Нови Сад

Ванболничке пнеумоније и Clostridum difficile инфекција

(стручни састанак I катаегорије, предавачи 4, слушаоци 2 бода)

место одржавања: Нови Сад

време одржавања: 29.11.2019. (петак) са почетком у 14х, ресторан „Жал за младост“ Нови Сад, Бул. Патријарха Павла 189.

програм састанка:

1. Проф. др Мирна Ђурић, Институт за плућне болести Војводине, Ср Каменица : „Ванболничке пнеумоније, дијагноза и лечење“

2. Проф. др Надица Ковачевић, Клиника за инфективне болести КЦВ, Нови Сад : „Новине у терапији и превенцији Clostridium difficile инфекције“

Председник Инфектолошке секције ДЛВ-СЛД
Проф. др ТОМИСЛАВ ПРЕВЕДЕН