Infektološka sekcija – Aktuelno

29.11.2019 – Novi Sad

Vanbolničke pneumonije i Clostridum difficile infekcija

(stručni sastanak I kataegorije, predavači 4, slušaoci 2 boda)

mesto održavanja: Novi Sad

vreme održavanja: 29.11.2019. (petak) sa početkom u 14h, restoran „Žal za mladost“ Novi Sad, Bul. Patrijarha Pavla 189.

program sastanka:

1. Prof. dr Mirna Đurić, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sr Kamenica : „Vanbolničke pneumonije, dijagnoza i lečenje“

2. Prof. dr Nadica Kovačević, Klinika za infektivne bolesti KCV, Novi Sad : „Novine u terapiji i prevenciji Clostridium difficile infekcije“

Predsednik Infektološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr TOMISLAV PREVEDEN